PR4 ENDURO PRO
(125cc & 240cc)
PR4 SUPERMOTO & SUPERMOTO PRO
(125cc & 240cc)
PR4 EXTREME
(240cc)

AJP PR4

Zborul este optional


Fiind mai mare decât PR3, PR4 duce la un nou nivel con­cep­tul de Enduro Leisure, dar încă păstrează echili­brul per­fect și ușur­ința de uti­lizare al fratelui său mai mic.

Puteți să îl folosiți pen­tru călă­tori­ile de zi cu zi în oraș sau pe dru­murile de țară, dar dacă doriți să încer­cați cele mai difi­cile trasee, acesta este instru­men­tul per­fect pen­tru a învinge noroiul, pietrele, apa și nisipul.

Pilotii de Extreme și Hard Enduro con­sid­eră PR4 raspun­sul pen­tru nevoile lor, deoarece această moto­ci­cletă are sufi­cientă put­ere de la motorul răcit cu ulei prin radiator care nece­sită întreținere min­imă și pen­tru că aduce în plus un pachet de sus­pen­sii de înaltă cal­i­tate și un cadru din mate­r­ial com­pozit care poartă sem­nă­tura AJP.